Życie w domu jednorodzinnym odosobnionym od wielkomiejskiego zgiełku może być fantastycznym rozwiązaniem dla każdego, kto kocha naturę i proste życie. Niemniej życie na odludziu niesie za sobą niemałe problemy, między innymi z dostarczaniem bieżącej wody. Rozwiązaniem takiego problemu może być pobieranie wody z własnego ujęcia. Planując budowę domu warto jest rozważyć budowę studni głębinowej, która nie tylko zapewni nam dostęp do bieżącej wody w czasie budowy domu, ale również będzie jej alternatywnym źródłem po doprowadzeniu sieci wodociągowej do gotowego domu.

         Studnia głębinowa nazywana jest inaczej studnią wierconą, ponieważ do jej budowy wykorzystuje się specjalistyczne urządzenie nazywane wiertnicą. W przypadku budowy studni wierconej pierwszym krokiem jest wykonanie odwiertu na odcinek 10 metrów w dół ziemi, do którego następnie zostanie wprowadzona rura osłonowa z teleskopową przedłużką — rurą filtracyjną. Rura ta zostaje zamocowana na górnej powierzchni gruntu za pomocą obejmy nośnej i tworzywa sztucznego. Głębokość studni rozpoczyna się od około 10 metrów, a kończy nawet na 50 metrach, dlatego zasysanie wody jest niemożliwe. Ze względu na taki stan rzeczy do wnętrza rury osłonowej spuszcza się specjalną głębinową pompę tłoczącą, która pobiera wodę i wydostaje ją pod ciśnieniem.

         W przypadku studni z filtrem wbijanym nie trzeba posiadać zezwolenia, jednakże jeśli zdecydujemy się na budowę studni głębinowej, której głębokość będzie większa niż 30 metrów należy postarać się o zezwolenie na budowę. W takim przypadku konieczne będzie również wykonanie badań gruntowych określonych przez Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownicta i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowania obiektów budowlanych (Dz. U.Z 2012 r., poz.463). Zezwolenie na budowę studni głębinowej nazywane jest inaczej operatem wodnoprawnym i regulowane jest przez przepisy Prawa wodnego oraz Prawa górniczego i geologicznego.