Ten rok był kolejnym rokiem suchym. Bezśnieżne zimy oraz wiosna bez większych opadów deszczu jak również upalne lato sprawiły, że w kraju odnotowano niedobory wody. Problem ten dotknął szczególnie rolników i ogrodników, którzy do produkcji roślinnej potrzebują jej znacznej ilości. Problem suszy sprawił, że wielu plantatorów ale i mniejszych producentów rolnych zaczęło zaglądać do starych, od lat nieużywanych studni w celu zdobycia tego bezcennego płynu. Niestety poziom wód gruntowych również uległ obniżeniu. Wiele ze studni było wyschniętych. Z każdym rokiem susza zdaje się być coraz dotkliwsza, co wielu skłoniło do zastanowienia się nad przyszłością i szukania alternatywnego rozwiązania w postaci studni głębinowych.

Jak wybrać miejsce pod nową studnię?

Wciąż popularną metodą wyszukiwania żył wodnych jest korzystanie z pomocy różdżkarza. Ta tradycyjna metoda sprawdza się od wieków, jednak brakuje jej dokładności. Różdżkarz wykaże, którędy przepływa ciek wodny, nie będzie jednak w stanie określić na jakiej znajduje się głębokości ani na jakie warstwy gleby czy skał natrafimy podczas kopania. W ten sposób trudno jest określić dokładny koszt inwestycji. Jest to jednak doskonała metoda dla małych gospodarstw, których nie stać na specjalistyczne badania sejsmiczne. Sama metoda nie jest nowa i stosuje się ją w górnictwie od dekad, jednak jej koszty wciąż są bardzo wysokie dla małych i średnich producentów. Pomiary dokonywane za pomocą wzbudzanych fal sejsmicznych są bardzo precyzyjne i mogą dać nam wyraźny obraz 2D lub 3D ukazując dokładną głębokość i przebieg żyły wodnej oraz jej geologiczne sąsiedztwo. Studnie wybudowane na podstawie przeprowadzonych badań sejsmicznych będą więc umieszczone w bardziej optymalnym miejscu. Tym samym zmaleje ryzyko, iż po kilku kolejnych latach suszy także ta nowa studnia nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniej ilości wody.

Przy bieżących zmianach klimatycznych studnie głębinowe mogą okazać się doskonałym rozwiązaniem na problem suszy i związanego z nią nieurodzaju. Inwestycja w badania sejsmiczne wykonanie w celu jej zbudowania może niebawem stać się jedną z najrozsądniejszych decyzji. Dobrze nawodnione plantacje w czasie suszy to plon pierwszej jakości, bezkonkurencyjny na rynku a przez to osiągający odpowiednio wysokie ceny. Zwrot takiej inwestycji zwróci się w ciągu kilku lat.

Artykuł przy współpracy: Geofizyka