Na czym polega badanie sejsmiczne 3D?

Na czym polega badanie sejsmiczne 3D?

Geologia jest nauką zajmującą się między innymi badaniem struktur Ziemi oraz analizą jej budowy. Dlatego bardzo często wykorzystuje się ją przy inwestycjach, które prowadzone są na nowych, niezbadanych obszarach, np. w przypadku budowy dróg. Jednym z nowszych badań...
Geologia – podział nauki na poddziedziny

Geologia – podział nauki na poddziedziny

Choć geologia to jedna z najważniejszych dziedzin nauki, a jej zastosowanie widzimy choćby na przykładzie usług geologicznych czy sejsmicznych, to wciąż nie przywiązuje się do niej tak dużej wagi. Warto zatem zastanowić się, jak wygląda podział tej dyscypliny naukowej...
Czym zajmuje się geologia? Geologia jako nauka

Czym zajmuje się geologia? Geologia jako nauka

Geologia jest nauką o Ziemi związaną z jej powierzchnią, skałami, strukturą, z tym, z czego się ziemia składa i jakie procesy, które zmieniają się w czasie, na nią wpływają. Geologia może również obejmować badanie stałych cech dowolnej planety ziemskiej lub...