Fundament to najważniejszy element każdego rodzaju budowli. Dobrze skonstruowany jest solidną podstawą dla domu, bloku czy budynku użytkowego. Nie dziwi więc fakt, że nie da się zbudować nic trwałego bez odpowiedniego zaprojektowania fundamentów. Wykonanie takiego projektu nie będzie jednak możliwe bez uprzedniego zbadania gruntu. Jeśli grunt nie zostanie odpowiednio zbadany, a wyniki badań nie zostaną dołączone do dokumentacji projektowej, finalnie budowla może być nietrwała, a w najgorszym przypadku może się zawalić. Konieczne jest więc zatrudnienie wykwalifikowanego inżyniera geotechniki, który na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych sporządzi szczegółową dokumentację geotechniczną.

         Polskie Prawo Budowlane nie określa wyraźnie, czy dla domów jednorodzinnych należy wykonywać badania gruntu. Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownicta i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowania obiektów budowlanych (Dz. U.Z 2012 r., poz.463) lekkie budynki z pierwszej kategorii geotechnicznej (w tym domy jednorodzinne i niewielkie obiekty budowlane) wymagają jedynie jakościowego określenia właściwości gruntów. Mimo to w wielu przypadkach warto sprawdzić, z jakim podłożem dokładnie mamy do czynienia, jeszcze zanim kupimy działkę budowlaną. Nie warto ryzykować i stawiać dom na nieznanym gruncie, który w każdej chwili może spowodować katastrofę w postaci zawalenia się budynku lub spękania ścian i fundamentów. 

         Dzięki szczegółowym badaniom gruntu możemy dowiedzieć się, czy nasza działka budowlana w ogóle nadaje się do posadowania obiektu budowlanego. Budowy nie można rozpocząć jeśli badania wykazały, że nasz grunt jest gruntem organicznym, takim jak torf lub namuł. Torfy i namuły to grunty o słabej nośności, które nie są w stanie udźwignąć ciężaru i szybko odkształcają się prowadząc do przemieszczania zabudowań oraz ich spękań. Do gruntów organicznych nienadających się do zabudowań należą przede wszystkim grunty zalewowe, czyli obszary, na których niegdyś występowały zbiorniki wodne, rzeki, strumyki czy stawy. Innym rodzajem gruntów nienadających się pod posadowanie są grunty nasypowe, czyli wszystkie te przetransportowane na miejsce przez człowieka. Taki rodzaj gruntu pod wpływem wody bardzo łatwo uplastycznia się, odkształca i osuwa, stwarzając ryzyko zawalenia.